ارسال مقاله برگزیدگان بخش پژوهش "جایزه دکتر فرهاد ناظر زاده کرمان"

ارسال مقاله برگزیدگان بخش پژوهش "جایزه دکتر فرهاد ناظر زاده کرمان"

بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران

کسانی که دو مقاله دارند از بخش ارسال فایل می توانند هر دو فایل را باهم انتخاب و ارسال کنند

. کلیه حقوق مادی و معنوی ، متعلق به سایت «جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران» است ©
(سامانه ثبت نام جشنواره بیست و یکم نسخه (1/4
طراحی شده توسط هاست امداد