سامانه ثبت نام انتخاب دبیر بیست و دوم (نسخه 1.4)

سامانه ثبت نام انتخاب دبیر بیست و دوم (نسخه 1.4)

بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران
*** مهلت ثبت نام به همراه آپلود طرح اجرایی پیشنهادی خود حد اکثر تا تاریخ چهارشنبه 30 خرداد می باشد
مدارک مورد نیاز برای آپلود :
-طرح اجرایی پیشنهادی برای دبیری بیست و دوم
- تصویر پرسنلی

دانلود فراخوان انتخاب دبیر جشنواره بیست و دوم

پشتیبان

. کلیه حقوق مادی و معنوی ، متعلق به سایت «جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران» است ©
(سامانه ثبت نام جشنواره بیست و یکم نسخه (1/4
طراحی شده توسط هاست امداد